Plåt & Ventföretagen | Informationsfolder om vikten av att välja en certifierad plåtslagare. I kampanjen ingick också annonser plus banners.
Idé, design och produktion.

Kommentera